Casuïstiek

Overzicht van onderwerpen die recentelijk aan de orde zijn gesteld. Wil je inzicht in de gedeelde casuïstiek in de periode 2018-2020 klik dan hier.

Adviseur Functionaris Gegevensbescherming
De ‘ombudsfunctie’ van de FG
Verwerkersovereenkomst V&VN
Nieuw meldformulier datalekken
RSS-reader
AVG kennis vergroten voor medewerkers
Inzage via portaal gescheiden ouders
Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
\'natte\' handtekening
Autorisaties in financiële administratie
AVG software/tools als hulpmiddel
De zorgplicht van IT-leveranciers
cliënt identificatienummer in EPD en AVG
\"Voortschrijdend inzicht?\" Autoriteit Persoonsgegevens
Opnieuw: budget en spankracht AP
Stand van zaken sector onderzoek ICT systemen in de Zorg door ACM
Spraakgestuurd rapporteren in Nedap ONS app
Proces aanmelding nieuwe FG bij AP
Programma van Eisen (PvE)
Factsheet eHealth
Factsheet toestemmingen
Data Privacy Impact Assesment (DPIA)
AVG Helpdesk Zorg, Welzijn & Sport in andere vorm voortgezet
Dropbox als cliëntendossier geschikt?
Recht van vergetelheid in relatie tot WGBO
Terugtrekkende bewegingen m.b.t. meer budget voor AP
Een incident... wat nu?
Anonimiseren
Registratie vaccinatie hepatitis B
Vragen Kees Verhoeven aan ministers over naleving AVG
vinkje of digitale handtekening bij toestemming opvragen gegevens oude huisarts
Doorgifte medische gegevens aan het RIVM
Toegang tot werkgegevens op privé apparaten
verwerkersovereenkomst (Data Pro Statement & Standaardclausules) van NLDigital
Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorgsector
DDMA Privacy monitor 2021 en Tweede kamer eist meer budget voor AP
Private partijen en vaccinatiebewijzen
De onmogelijkheid om schade te verhalen die voortvloeit uit cyberonveiligheid
Voldoen aan de NTA7516 met O365
To do in 2021
GBA: Verwerking van persoonsgegevens i.v.m. COVID-vaccinaties
covid19-vaccinatieregistratie aan RIVM vanuit EPD-verwerker
In het HD waarschuwt de SG van VWS de privacywereld voor te kritische houding. Maar klopt die journalistieke intepretatie wel?
Limitering aansprakelijkheid versus boete AP
GGD en privacy
A list of privacy webinars/conference recordings
Een vraag van een betrokkene/beoordeling Van een onderwerp uit de AVG
Inloggen in ECD van medewerkers uit dienst
Datalek GGD
De kracht van kwetsbaarheid
Ontwerprichtlijn datalekmelding EDPB
Whatsapp
Ethische dilemma\'s
Als het water tot aan je lippen staat...
Bewaartermijn logginggegevens
Naam werknemer in Clientendossier
Onafhankelijke rol FG
coronavaccinatie: mag een werkgever registreren of een werknemer zich heeft laten registreren?
extra grondslag Vroegsignalering?
Registratie corona vaccinatie mag niet van AP - terecht of niet?
Nieuwe meldformulier datalekken
Werkzaamheden FG
PGB facturen naar budgethouder sturen via mail
Aansprakelijkheid FG
Benchmark aanstelling, positie en taakvervulling FG
Het paradigma van de kwaliteitsindicatoren
Pre-contractuele bewaartermijn/grondslag
Kwaliteit van de taakvervulling
Privacyklachten in ander perspectief
CIP: ‘Een week vol webinars!’
Aan een FG te stellen eisen
Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke?
Welke eisen worden gesteld aan een FG, wanneer doe je het goed en wie bepaalt dat?
Prioriteiten in de taakvervulling van de toezichthouder
Tips bewustwording privacy
Eindrapportage onderzoek taken en middelen AP
Meer duidelijkheid - (Schrems II)
geven van persoonsgegevens aan de receptie?
Afhandeling klachten door de AP